NJOFTIM FITUESI PËR KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Përgjegjës i sektorit të menaxhimit dhe mbrojtjes së tokës