NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE-Specialist i statistikave dhe borxhit, në sektorin e administrimit të të ardhurave dhe statistikave