NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist arkitekt-urbanist, në drejtorinë e planifikimit dhe zhvillimit të territorit