NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist i arsimit dhe rinisë, në sektorin e turizmit, arsimit, kulturës, sportit dhe çështjeve sociale