NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist i informacionit dhe pritjes së qytetarëve, në sektorin e burimeve njerëzore dhe informacionit