NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist i performancës së shërbimeve, në sektorin e financës dhe planifikimit të buxhetit