NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist i shërbimit social, në sektorin e turizmit, arsimit, kulturës, sportit dhe çështjeve sociale