NJOFTIM FITUESI-Përhjegjës sektori, në sektorin e vlerësimit dhe kontrollit të të ardhurave