NJOFTIM I RËNDËSISHËM PËR FATURAT UK 💧

Të nderuar Konsumatorë të UK Himarë,
Ju njoftojmë se për arsye teknike, pagesat e faturës së ujit për periudhat  Qershor – Gusht 2023 do të mund të kryhen vetëm pranë zyrave qëndrore të UK Himarë – arka qëndrore dhe arkëtarëve përgjegjës për sektorët Dhërmi dhe Lukovë.

Për kontratat UK që mbulohen nga Sektori Himarë kontaktoni në +355 698588860
Për kontratat UK që mbulohen nga Sektori Dhërmi kontaktoni në +355 694271699
Për kontratat UK që mbulohen nga Sektori Lukovë kontaktoni në +355 693287791

🙏 Ju falenderojmë shumë për mbështetjen, për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin tuaj.

Për UKHimarë  është e rëndësishme që ju të bëni pagesat në kohë për të siguruar vazhdimësinë dhe cilësinë e shërbimeve të ujësjellës-kanalizimeve. 💧🔧

Për çdo paqartësi, jemi në dispozicion të plotë tuajin në numrat e mësipërm ☎️🤝.
#UKHimarë