NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE-Specialist për kontrollin e zbatimit të ndërtimeve, në drejtorinë e planifikimit