NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist i arsimit dhe rinisë, në sektorin e turizmit, arsimit, kulturës, sportit