NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE-PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË MENAXHIMIT DHE MBROJTJES SË TOKËS