NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRË-Përgjegjës sektori, në sektorin e vlerësimit dhe kontrollit të të ardhurave