NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist i i arsimit dhe rinisë, në sektorin e turizmit,arsimit, kulturës, sportit