NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist auditues i brendshëm, ne sektorin e auditimit të brendshëm