NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJE PARALELE-Përgjegjes sektori, në sektorin e menaxhimit të aseteve, në drejtorinë juridike