NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL-Përgjegjës sektori, në sektorin e sekretarisë dhe arkivit