NJOFTIM PËR ZHVILLIMIN E MBLEDHJES SË PARË TË KËSHILLIT BASHKIAK