Njoftim per konsultim publik - Himare
Pajisjet_Mbetjet voluminoze_Bashkia Himarë_V01 (1)
Rregullore_Mbetjet voluminoze_Bashkia Himarë_V1 (1)