NJOFTIM PËR DËGJESË PUBLIKE-Hartimi i planit të veprimit për reduktimin e zhurmave në bashkinë Himarë