NJOFTIM PËR DËGJESË PUBLIKE-Menaxhimi, Interpretimi dhe Plani i Eksperiencës së vizitorëve, Dizajni dhe Mbikëqyrja për sitet Turistike të Kalasë së Kaninës, së Borshit dhe Shpellës