NJOFTIM PËR PUNËSIM - Drejtor tregëtar - Ujesjellës Kanalizimet