NJOFTIM PËR VEND TE LIRË PUNE- Luftues zjarrfikës në sektorin e shërbimit të mbrojtejes nga zjarri dhe shpëtimin (MZSH)