Njoftime

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË NIVELIN BAZË NË SHËRBIMIN E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMIN

Postuar në: 09-05-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/05/NJOFTIM-FITUESI-PER-PRANIM-NE-NIVELIN-BAZE-NE-SHERBIMIN-E-MBROJTJES-NGA-ZJARRI-DHE-SHPETIMIN.pdf" title="NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË NIVELIN BAZË NË SHËRBIMIN E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMIN"]

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist IT

Postuar në: 06-05-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/05/SHPALLJE-PER-NEPUNES-CIVIL-LEVIZJE-PARALELE-DHE-PRANIM-NE-SHERBIMIN-CIVIL-Specialist-IT-.pdf" title="SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist IT-"]

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË-Drejtor drejtorie në drejtorinë e shërbimeve publike dhe mirëmbajtjes

Postuar në: 06-05-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/05/SHPALLJE-PER-NEPUNES-CIVIL-LEVIZJE-PARALELE-DHE-PER-NGRITJEN-NE-DETYRE-Drejtor-drejtorie-ne-drejtorine-e-sherbimeve-publike-dhe-mirembajtjes-compressed.pdf" title="SHPALLJE PER NEPUNES CIVIL, LEVIZJE PARALELE DHE PER NGRITJEN NE DETYRE-Drejtor drejtorie ne drejtorine e sherbimeve publike dhe…

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË NIVELIN BAZË NË SHËRBIMIN E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMIN

Postuar në: 05-05-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/05/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PER-PRANIMIN-NE-NIVELIN-BAZE-NE-SHERBIMIN-E-MBROJTJES-NGA-ZJARRI-DHE-SHPETIMIN.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË NIVELIN BAZË NË SHËRBIMIN E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMIN"]

NJOFTIM FITUESI PËR KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Përgjegjës sektori, në sektorin e sekretarisë dhe arkivit

Postuar në: 29-04-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/04/NJOFTIM-FITUESI-PER-KATEGORINE-E-ULET-DHE-TE-MESME-DREJTUESE-Pergjegjes-sektori-ne-sektorin-e-sekretarise-dhe-arkivit.pdf" title="NJOFTIM FITUESI PËR KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Përgjegjës sektori, në sektorin e sekretarisë dhe arkivit"]

NJOFTIM FITUESI PËR KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Drejtor drejtorie, në drejtorinë e të ardhurave

Postuar në: 29-04-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/04/NJOFTIM-FITUESI-PER-KATEGORINE-E-ULET-DHE-TE-MESME-DREJTUESE-Drejtor-drejtorie-ne-drejtorine-e-te-ardhurave.pdf" title="NJOFTIM FITUESI PËR KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Drejtor drejtorie, në drejtorinë e të ardhurave"]

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist i informacionit dhe pritjes së qytetarëve, në sektorin e burimeve njerëzore dhe informacionit

Postuar në: 26-04-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/04/NJOFTIM-FITUESI-PER-PRANIM-NE-SHERBIMIN-CIVIL-Specialist-i-informacionit-dhe-pritjes-se-qytetareve-ne-sektorin-e-burimeve-njerezore-dhe-informacionit.pdf" title="NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist i informacionit dhe pritjes së qytetarëve, në sektorin e burimeve njerëzore…

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist arkitekt-urbanist, në drejtorinë e planifikimit dhe zhvillimit të territorit

Postuar në: 26-04-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/04/NJOFTIM-FITUESI-PER-PRANIM-NE-SHERBIMIN-CIVIL-Specialist-arkitekt-urbanist-ne-drejtorine-e-planifikimit-dhe-zhvillimit-te-territorit.pdf" title="NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist arkitekt-urbanist, në drejtorinë e planifikimit dhe zhvillimit të territorit"]

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL-Përgjegjës sektori, në sektorin e sekretarisë dhe arkivit

Postuar në: 26-04-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/04/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PER-PRANIM-NGA-JASHTE-SHERBIMIT-CIVIL-Pergjegjes-sektori-ne-sektorin-e-sekretarise-dhe-arkivit.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL-Përgjegjës sektori, në sektorin e sekretarisë dhe arkivit"]

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL-Drejtor drejtorie, në drejtorinë e të ardhurave

Postuar në: 26-04-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/04/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PER-PRANIM-NGA-JASHTE-SHERBIMIT-CIVIL-Drejtor-drejtorie-ne-drejtorine-e-te-ardhurave.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL-Drejtor drejtorie, në drejtorinë e të ardhurave"]

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIMIN NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL-Përgjegjës sektori, në sektorin e sekretarisë dhe arkivit.

Postuar në: 14-04-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/04/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-PRANIMIN-NGA-JASHTE-SHERBIMIT-CIVIL-Pergjegjes-sektori-ne-sektorin-e-sekretarise-dhe-arkivit..pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIMIN NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL-Përgjegjës sektori, në sektorin e sekretarisë dhe…

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIMIN NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL-Drejtor drejtorie, në drejtorinë e të ardhurave

Postuar në: 14-04-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/04/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-PRANIMIN-NGA-JASHTE-SHERBIMIT-CIVIL-Drejtor-drejtorie-ne-drejtorine-e-te-ardhurave.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIMIN NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL-Drejtor drejtorie, në drejtorinë e të ardhurave"]

1 2 3 28