Njoftime

FTESË PËR DËGJESA PUBLIKE

Postuar në: 15-10-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/10/FTESE-PER-DEGJESA-PUBLIKE.pdf" title="FTESË PËR DËGJESA PUBLIKE"]

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL LËVIZJE PARALELE,NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E MESME DHE E ULËT DREJTUES-Drejtor i drejtorisë juridike

Postuar në: 15-10-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/10/SHPALLJE-PER-NEPUNES-CIVIL-LEVIZJE-PARALELENGRITJE-NE-DETYRE-DHE-PRANIM-NGA-JASHTE-SHERBIMIT-CIVIL-NE-KATEGORINE-E-MESME-DHE-E-ULET-DREJTUES-Drejtor-i-drejtorise-juridike.pdf" title="SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL LËVIZJE PARALELE,NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E MESME…

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRË NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Drejtor i drejtorisë juridike

Postuar në: 15-10-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/10/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-NGRITJE-NE-DETYRE-NE-SHERBIMIN-CIVIL-NE-KATEGORINE-E-ULET-DHE-TE-MESME-DREJTUESE-Drejtor-i-drejtorise-juridike.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRË NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E ULËT DHE…

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Drejtor i drejtorisë juridike

Postuar në: 04-10-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/10/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-LEVIZJE-PARALELE-NE-KATEGORINE-E-ULET-DHE-TE-MESME-DREJTUESE-Drejtor-i-drejtorise-juridike.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Drejtor i…

NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE

Postuar në: 29-09-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/09/NUMRI-TOTAL-I-PUNONJÈSVE-215.pdf" title="NUMRI TOTAL I PUNONJÈSVE 215"]

E DREJTA PËR INFORMIM

Postuar në: 29-09-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/09/E-DREJTA-PER-INFORMIM.pdf" title="E DREJTA PËR INFORMIM"]

NJOFTIM PËR MBAJTJEN E MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË BASHKISË HIMARË-27.09.2021

Postuar në: 22-09-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/09/NJOFTIM-PER-MBAJTJEN-E-MBLEDHJES-SE-KESHILLIT-TE-BASHKISE-HIMARE-27.09.2021.pdf" title="NJOFTIM PËR MBAJTJEN E MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË BASHKISË HIMARË-27.09.2021"]

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRIJEN NË DETYRË NË KATEGORINË E MESME DHE E ULËT DREJTUESE-Drejtor i drejtorisë juridike

Postuar në: 22-09-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/09/SHPALLJE-PER-NEPUNES-CIVIL-LEVIZJE-PARALELE-DHE-PER-NGRIJEN-NE-DETYRE-NE-KATEGORINE-E-MESME-DHE-E-ULET-DREJTUESE-Drejtor-i-drejtorise-juridike_compressed.pdf" title="SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRIJEN NË DETYRË NË KATEGORINË E MESME DHE E ULËT…

VENDIM për disa shtesa në planin vjetor të pranimeve në shërbimin civil, për vitin 2021

Postuar në: 20-09-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/09/VENDIM-per-disa-shtesa-ne-planin-vjetor-te-pranimeve-ne-sherbimin-civil-per-vitin-2021_compressed.pdf" title="VENDIM për disa shtesa në planin vjetor të pranimeve në shërbimin civil, për vitin 2021_compressed"]

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE – Specialist gjeodez, në sektorin e mbrojtjes dhe menaxhimit të tokës

Postuar në: 10-09-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/09/NJOFTIM-FITUESI-PER-PRANIM-NE-SHERBIMIN-CIVIL-NE-KATEGORINE-EKZEKUTIVE-Specialist-gjeodez-ne-sektorin-e-mbrojtjes-dhe-menaxhimit-te-tokes.pdf" title="NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE - Specialist gjeodez, në sektorin e mbrojtjes dhe…

NJOFTIM FITUESI PËR KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Përgjegjës i njësisë së integrimit evropian dhe investimeve të huaja

Postuar në: 10-09-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/09/NJOFTIM-FITUESI-PER-KATEGORINE-E-ULET-DHE-TE-MESME-DREJTUESE-Pergjegjes-i-njesise-se-integrimit-evropian-dhe-investimeve-te-huaja.pdf" title="NJOFTIM FITUESI PËR KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Përgjegjës i njësisë së integrimit evropian dhe investimeve të…

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Përgjegjës i njësisë së integrimit evropian dhe investimeve të huaja

Postuar në: 07-09-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/09/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PER-NGRITJE-NE-DETYRE-NE-KATEGORINE-E-ULET-DHE-TE-MESME-DREJTUESE-Pergjegjes-i-njesise-se-integrimit-evropian-dhe-investimeve-te-huaja.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Përgjegjës i…

1 2 3 25