Njoftime

PËR “PERCAKTIMIN E VENDEVE PUBLIKE NË TERRITORIN E BASHKISË HIMARË PËR AFISHIMIN E MATERIALEVE PROPAGANDISTIKE NGA SUBJEKTET ZGJEDHORE DHE MATERIALEVE EDUKUESE ZGJEDHORE”

Postuar në: 17-07-2024

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2024/07/Scanned-Document-2_compressed.pdf" title="Scanned Document (2)_compressed"]

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË SHËRBIMIN CIVIL- Inspektor regjistrimi dhe verifikimi të biznesit, në sektorin e vlerësimit dhe kontrallit të të ardhurave, në drejtorinë e të ardhurave

Postuar në: 17-07-2024

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2024/07/Scanned-Document-1.pdf" title="Scanned Document"]

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË SHËRBIMIN CIVIL- Përgjegjës sektori, në sektorin e burimeve njerëzore dhe informacionit, në drejtorinë e burimeve njerëzore dhe shërbimeve mbështetëse

Postuar në: 17-07-2024

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2024/07/Scanned-Document.pdf" title="Scanned Document"]

Raport Monitorimi i realizimit të zbatimit të Planit të Integritetit 2023

Postuar në: 11-07-2024

Bashkia Himarë

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJE NË DETYRË-Pëgjegjës sektori, në sektorin e burimeve njerëzore dhe informacionit, në drejtorinë e burimeve njerëzore dhe shërbimeve mbështetëse

Postuar në: 07-07-2024

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2024/07/Scan2024-07-03_093512-compressed.pdf"]

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL- 2 (dy) Inspektor regjistrimi dhe verifikimi të biznesit në sektorin e vlerësimit dhe kontrollit të të ardhurave

Postuar në: 07-07-2024

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2024/07/Shpallje-compressed.pdf"]

KUFIZIMET E ORAREVE TË FURNIZIMIT TË BIZNESEVE GJATË SEZONIT TURISTIK

Postuar në: 07-07-2024

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2024/07/Kufizimet-e-orareve.pdf" title="Kufizimet e orareve"]

NJOFTIM FITUESI PËR KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE Drejtor drejtorie , ne drejtorine juridike

Postuar në: 27-06-2024

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2024/06/Njoftim-fituesi-drejtor-i-drejtorie-ne-drejtorine-juridike.pdf" title="Njoftim fituesi, drejtor i drejtorie, ne drejtorine juridike"]

NJOFTIM PËR DËGJESË PUBLIKE BANORËVE TË KOMUNITETIT TË HIMARËS DHE GJITHË PALËVE TË INTERESUARA

Postuar në: 27-06-2024

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2024/06/Njoftim-per-degjese-publike.pdf" title="Njoftim per degjese publike"]

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Drejtor drejtorie, në drejtorinë juridike

Postuar në: 21-06-2024

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2024/06/kyoScan-‎6‎.‎21‎.‎2024-‎10‎.‎09‎.‎54.pdf"]

NJOFTIM PËR DËGJESË PUBLIKE BANORËVE TË KOMUNITETIT TË HIMARËS DHE GJITHË PALËVE TË INTERESUARA

Postuar në: 19-06-2024

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2024/06/Njoftim-per-konsultim-publik-Himare.pdf" title="Njoftim per konsultim publik - Himare"] [pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2024/06/Pajisjet_Mbetjet-voluminoze_Bashkia-Himarë_V01-1.pdf" title="Pajisjet_Mbetjet voluminoze_Bashkia Himarë_V01 (1)"] [pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2024/06/Rregullore_Mbetjet-voluminoze_Bashkia-Himarë_V1-1.pdf" title="Rregullore_Mbetjet voluminoze_Bashkia Himarë_V1 (1)"]

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRË NË SHËRBIMI CIVIL NË KATEGORINË ULËT DHE TË MESME DREJTUESE

Postuar në: 19-06-2024

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2024/06/kyoScan-_6_._12_._2024-_9_._47_._21.pdf"]

1 2 3 46