Njoftime

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE Specialist

Postuar në: 19-06-2024

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2024/06/kyoScan-_6_._12_._2024-_9_._45_._20.pdf"]

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PER NGRITJEN NE DETYRE NE SHERBIMIN CIVIL NE KATEGORINE E ULET DHE TE MESME DREJTUESE -Drejtor drejtorie ne drejtorine juridik

Postuar në: 19-06-2024

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2024/06/Ardit-Muhametaj.pdf" title="Ardit Muhametaj"]

URDHËR-Për pezullimin e punimeve për sezonin turistik

Postuar në: 03-06-2024

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2024/06/URDHER-Per-pezullimin-e-punimeve-per-sezonin-turistik.pdf" title="URDHËR-Për pezullimin e punimeve për sezonin turistik"]

NJOFTIM PËR DËGJESË PUBLIKE-Menaxhimi, Interpretimi dhe Plani i Eksperiencës së vizitorëve, Dizajni dhe Mbikëqyrja për sitet Turistike të Kalasë së Kaninës, së Borshit dhe Shpellës së Spilesë

Postuar në: 03-06-2024

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2024/06/NJOFTIM-PER-DEGJESE-PUBLIKE-Menaxhimi-Interpretimi-dhe-Plani-i-Eksperiences-se-vizitoreve-Dizajni-dhe-Mbikeqyrja-per-sitet-Turistike-te-Kalase-se-Kanines-se-Borshit-dhe-Shpelles.pdf" title="NJOFTIM PËR DËGJESË PUBLIKE-Menaxhimi, Interpretimi dhe Plani i Eksperiencës së vizitorëve, Dizajni dhe Mbikëqyrja për sitet Turistike të…

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRË NË SHËRBIMIN CIVIL-Përgjegjës sektori, në sektorin e kontrollit dhe inspektimit të pyjeve dhe kullotave

Postuar në: 31-05-2024

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2024/06/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-NGRITJE-NE-DETYRE-NE-SHERBIMIN-CIVIL-Pergjegjes-sektori-ne-sektorin-e-kontrollit-dhe-inspektimit-te-pyjeve-dhe-kullotave.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRË NË SHËRBIMIN CIVIL-Përgjegjës sektori, në sektorin e kontrollit…

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL-Inspektor i pyjeve dhe kullotave, në sektorin e kontrollit dhe inspektimit të pyjeve dhe kullotave

Postuar në: 31-05-2024

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2024/06/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-PRANIM-NE-SHERBIMIN-CIVIL-Inspektor-i-pyjeve-dhe-kullotave-ne-sektorin-e.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL-Inspektor i pyjeve dhe kullotave, në sektorin e"]

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE-Specialist për kontrollin e zbatimit të ndërtimeve, në drejtorinë e planifikimit dhe zhvillimit të territorit

Postuar në: 31-05-2024

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2024/05/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-LEVIZJE-PARALELE-Specialist-per-kontrollin-e-zbatimit-te-ndertimeve-ne-drejtorine-e-planifikimit-dhe-zhvillimit-te-territorit.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE-Specialist për kontrollin e zbatimit të ndërtimeve, në drejtorinë e…

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE-Përgjegjës sektori, në sektorin e administrimit të të ardhurave dhe statistikave

Postuar në: 31-05-2024

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2024/05/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-LEVIZJE-PARALELE-Drejtor-drejtorie-ne-drejtorine-juridike.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE-Drejtor drejtorie, në drejtorinë juridike"] [pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2024/05/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-LEVIZJE-PARALELE-Pergjegjes-sektori-ne-sektorin-e-administrimit-te-te-ardhurave-dhe-statistikave.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET…

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE-Drejtor drejtorie, në drejtorinë juridike

Postuar në: 31-05-2024

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2024/05/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-LEVIZJE-PARALELE-Drejtor-drejtorie-ne-drejtorine-juridike.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE-Drejtor drejtorie, në drejtorinë juridike"]

NJOFTIM FITUESI-Përgjegjës sektori, në sektorin e shërbimeve publike dhe mirëmbajtjes

Postuar në: 28-05-2024

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2024/05/NJOFTIM-FITUESI-Pergjegjes-sektori-ne-sektorin-e-sherbimeve-publike-dhe-mirembajtjes.pdf" title="NJOFTIM FITUESI-Përgjegjës sektori, në sektorin e shërbimeve publike dhe mirëmbajtjes"]

NJOFTIM FITUESI-Drejtor drejtorie, në drejtorinë e çështjeve sociale, arsimit dhe rinisë

Postuar në: 28-05-2024

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2024/05/NJOFTIM-FITUESI-Drejtor-drejtorie-ne-drejtorine-e-ceshtjeve-sociale-arsimit-dhe-rinise.pdf" title="NJOFTIM FITUESI-Drejtor drejtorie, në drejtorinë e çështjeve sociale, arsimit dhe rinisë"]

NJOFTIM FITUESI-Drejtor drejtorie, në drejtorinë e turizmit, kulturës dhe sportit

Postuar në: 28-05-2024

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2024/05/NJOFTIM-FITUESI-Drejtor-drejtorie-ne-drejtorine-e-turizmit-kultures-dhe-sportit.pdf" title="NJOFTIM FITUESI-Drejtor drejtorie, në drejtorinë e turizmit, kulturës dhe sportit"]