Njoftime

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Përgjegjës i njësisë së integrimit evropian dhe investimeve të huaja

Postuar në: 16-08-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/08/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-LEVIZJE-PARALELE-NE-KATEGORINE-E-ULET-DHE-TE-MESME-DREJTUESE-Pergjegjes-i-njesise-se-integrimit-evropian-dhe-investimeve-te-huaja.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Përgjegjës i…

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PER LEVIZJE PARALELE NE KATEGORINE EKZEKUTIVE-Specialist gjeodez ne sektorin e mbrojtjes dhe menaxhimit te tokes

Postuar në: 11-08-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/08/Njoftim-mbi-rezultatet-e-verifikimit-paraprak-per-levizje-paralele-per-pozicionin-Specialist-gjeodez.pdf" title="Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak per levizje paralele per pozicionin Specialist gjeodez"]

NJOFTIM PËR VEND TE LIRË PUNE- Luftues zjarrfikës në sektorin e shërbimit të mbrojtejes nga zjarri dhe shpëtimin (MZSH)

Postuar në: 08-08-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/08/NJOFTIM-PER-VEND-TE-LIRE-PUNE-Luftues-zjarrfikes-ne-sektorin-e-sherbimit-te-mbrojtejes-nga-zjarri-dhe-shpetimin-MZSH.pdf" title="NJOFTIM PËR VEND TE LIRË PUNE- Luftues zjarrfikës në sektorin e shërbimit të mbrojtejes nga zjarri dhe shpëtimin…

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJE NË DETYRË-Pergjegjës i njësisë së integrimit evropian dhe investimeve të huaja

Postuar në: 03-08-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/08/SHPALLJE-PER-NEPUNES-CIVIL-LEVIZJE-PARALELE-DHE-PER-NGRITJE-NE-DETYRE-Pergjegjes-i-njesise-se-integrimit-evropian-dhe-investimeve-te-huaja.pdf" title="SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJE NË DETYRË-Pergjegjës i njësisë së integrimit evropian dhe investimeve…

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHERBIMIN CIVIL-Specialist gjeoded, në sektorin e mbrojtjes dhe menaxhimit të tokës

Postuar në: 02-08-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/08/SHPALLJE-PER-NEPUNES-CIVIL-LEVIZJE-PARALELE-DHE-PRANIM-NE-SHERBIMIN-CIVIL-Specialist-gjeoded-ne-sektorin-e-mbrojtjes-dhe-menaxhimit-te-tokes.pdf" title="SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHERBIMIN CIVIL-Specialist gjeoded, në sektorin e mbrojtjes dhe menaxhimit…

NJOFTIM FITUESI PËR KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Përgjegjës i sektorit të menaxhimit dhe mbrojtjes së tokës

Postuar në: 02-08-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/08/NJOFTIM-FITUESI-PER-KATEGORINE-E-ULET-DHE-TE-MESME-DREJTUESE-Pergjegjes-i-sektorit-te-menaxhimit-dhe-mbrojtjes-se-tokes.pdf" title="NJOFTIM FITUESI PËR KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Përgjegjës i sektorit të menaxhimit dhe mbrojtjes së tokës"]

Shkresë përcjellëse mbi rezultatet e sondazhit të prioriteteve të komunitetit të bashkisë Himarë

Postuar në: 29-07-2021

Kthim përgjigje për shkresën nr. 2419 datë 17.06.2021

Postuar në: 29-07-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/07/Kthim-pergjigje-per-shkresen-nr.-2419-date-17.06.2021.pdf" title="Kthim përgjigje për shkresën nr. 2419 datë 17.06.2021"]

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Përgjegjës i sektorit të menaxhimit dhe mbrojtjes së tokës

Postuar në: 20-07-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/07/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PER-NGRITJE-NE-DETYRE-NE-KATEGORINE-E-ULET-DHE-TE-MESME-DREJTUESE-Pergjegjes-i-sektorit-te-menaxhimit-dhe-mbrojtjes-se-tokes.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Përgjegjës i…

PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS, THIRRJA VI

Postuar në: 13-07-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/07/Programi-Kombetar-i-praktikave-te-punes.pdf" title="Programi Kombëtar i praktikave të punës"]

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Drejtor i drejtorisë së menaxhimit dhe mbrojtjes së tokës, pyjeve dhe kullotave

Postuar në: 09-07-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/07/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-PRANIM-NGA-JASHTE-SHERBIMIT-CIVIL-Drejtor-i-drejtorise-se-menaxhimit-dhe-mbrojtjes-se-tokes-pyjeve-dhe-kullotave.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL-Drejtor i drejtorisë së menaxhimit dhe mbrojtjes…

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRË NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Përgjegjës i sektorit të menaxhimit dhe mbrojtjes së tokës

Postuar në: 09-07-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/07/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-NGRITJE-NE-DETYRE-NE-SHERBIMIN-CIVIL-NE-KATEGORINE-E-ULET-DHE-TE-MESME-DREJTUESE-Pergjegjes-i-sektorit-te-menaxhimit-dhe-mbrojtjes-se-tokes.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRË NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E ULËT DHE…