Njoftime

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJEN NË DETYRË-Përgjegjës sektori, në sektorin e sekretarisë dhe arkivit

Postuar në: 14-04-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/04/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-NGRITJEN-NE-DETYRE-Pergjegjes-sektori-ne-sektorin-e-sekretarise-dhe-arkivit.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJEN NË DETYRË-Përgjegjës sektori, në sektorin e sekretarisë dhe arkivit"]

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJEN NË DETYRË-Drejtor drejtorie, në drejtorinë e të ardhurave

Postuar në: 14-04-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/04/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-NGRITJEN-NE-DETYRE-Drejtor-drejtorie-ne-drejtorine-e-te-ardhurave.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJEN NË DETYRË-Drejtor drejtorie, në drejtorinë e të ardhurave"]

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE PËR PRANIMIN NË NIVELIN BAZË NË SHËRBIMIN E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMIN-Luftues zjarrfikës

Postuar në: 14-04-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/04/NJOFTIM-PER-VEND-TE-LIRE-PUNE-PER-PRANIMIN-NE-NIVELIN-BAZE-NE-SHERBIMIN-E-MBROJTJES-NGA-ZJARRI-DHE-SHPETIMIN-Luftues-zjarrfikes.pdf" title="NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE PËR PRANIMIN NË NIVELIN BAZË NË SHËRBIMIN E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE…

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist i informacionit dhe pritjes së qytetarëve

Postuar në: 13-04-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/04/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PER-PRANIMIN-NE-SHERBIMIN-CIVIL-Specialist-i-informacionit-dhe-pritjes-se-qytetareve.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist i informacionit dhe pritjes së qytetarëve"]

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist arkitekt-urbanist

Postuar në: 13-04-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/04/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PER-PRANIMIN-NE-SHERBIMIN-CIVIL-Specialist-arkitekt-urbanist.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist arkitekt-urbanist"]

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE-Përgjegjës sektori, në sektorin e sekretarisë dhe arkivit

Postuar në: 04-04-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/04/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-LEVIZJE-PARALELE-Pergjegjes-sektori-ne-sektorin-e-sekretarise-dhe-arkivit.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE-Përgjegjës sektori, në sektorin e sekretarisë dhe arkivit"]

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE-Drejtor drejtorie, në drejtorinë e të ardhurave

Postuar në: 04-04-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/04/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-LEVIZJE-PARALELE-Drejtor-drejtorie-ne-drejtorine-e-te-ardhurave.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE-Drejtor drejtorie, në drejtorinë e të ardhurave"]

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PER PRANIMIN NE SHERBIMIN CIVIL NE KATEGORINE EKZEKUTIVE-Specialist i informacionit dhe pritjes se qytetareve

Postuar në: 01-04-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/04/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-PRANIMIN-NE-SHERBIMIN-CIVIL-NE-KATEGORINE-EKZEKUTIVE-Specialist-i-informacionit-dhe-pritjes-se-qytetareve.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PER PRANIMIN NE SHERBIMIN CIVIL NE KATEGORINE EKZEKUTIVE-Specialist i informacionit dhe pritjes…

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PER PRANIMIN NE SHERBIMIN CIVIL NE KATEGORINE EKZEKUTIVE-Specialist arkitekt-urbanist

Postuar në: 01-04-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/04/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-PRANIMIN-NE-SHERBIMIN-CIVIL-NE-KATEGORINE-EKZEKUTIVE-Specialist-arkitekt-urbanist.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PER PRANIMIN NE SHERBIMIN CIVIL NE KATEGORINE EKZEKUTIVE-Specialist arkitekt-urbanist"]

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE-Specialist i informacionit dhe pritjes së qytetarëve

Postuar në: 28-03-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/03/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-LEVIZJE-PARALELE-NE-KATEGORINE-EKZEKUTIVE-Specialist-i-informacionit-dhe-pritjes-se-qytetareve.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE-Specialist i informacionit dhe pritjes së qytetarëve"]

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE-Specialist arkitekt-urbanist

Postuar në: 28-03-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/03/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-LEVIZJE-PARALELE-NE-KATEGORINE-EKZEKUTIVE-Specialist-arkitekt-urbanist.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE-Specialist arkitekt-urbanist"]

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJE NË DETYRË-Përgjegjës sektori, në sektorin e sekretarisë dhe arkivit

Postuar në: 28-03-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/03/SHPALLJE-PER-NEPUNES-CIVIL-LEVIZJE-PARALELE-DHE-PER-NGRITJE-NE-DETYRE-Pergjegjes-sektori-ne-sektorin-e-sekretarise-dhe-arkivit_compressed.pdf" title="SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJE NË DETYRË-Përgjegjës sektori, në sektorin e sekretarisë dhe arkivit_compressed"]