Njoftime

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak

Postuar në: 16-03-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/03/Njoftim-per-verifikimin-paraprak-Drejtori-i-DMMTPK.pdf" title="Njoftim per verifikimin paraprak Drejtori i DMMTPK"]

Njoftim fituesi per pranim ne sherbimin civil

Postuar në: 16-03-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/03/Njoftim-per-fituesin-Specialist-i-informimit-dhe-komunikimit-per-BE.pdf" title="Njoftim per fituesin Specialist i informimit dhe komunikimit per BE"]

Njoftim fituesi per pranim ne sherbimin civil

Postuar në: 16-03-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/03/Njoftim-per-fituesin-Specialist-per-projektet-e-BE.pdf" title="Njoftim per fituesin Specialist per projektet e BE"]

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak

Postuar në: 16-03-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/03/Njoftim-per-verifikimin-paraprak-Specialist-i-auditit-te-brendshem.pdf" title="Njoftim per verifikimin paraprak Specialist i auditit te brendshem"]

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak

Postuar në: 16-03-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/03/Njoftim-per-verifikimin-paraprak-Pergjegjes-i-sektorit-te-MMT.pdf" title="Njoftim per verifikimin paraprak Pergjegjes i sektorit te MMT"]

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak

Postuar në: 06-03-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/03/PDF-Scanner-05-03-21-4.10.19.pdf" title="PDF Scanner 05-03-21 4.10.19"]

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak

Postuar në: 06-03-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/03/PDF-Scanner-05-03-21-4.09.08.pdf" title="PDF Scanner 05-03-21 4.09.08"]

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak

Postuar në: 06-03-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/03/PDF-Scanner-05-03-21-4.08.23.pdf" title="PDF Scanner 05-03-21 4.08.23"]

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak

Postuar në: 04-03-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/03/Njoftim-Andoni-4.pdf" title="Njoftim Andoni 4"]

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak

Postuar në: 04-03-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/03/Njoftim-Andoni-3.pdf" title="Njoftim Andoni 3"]

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak

Postuar në: 04-03-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/03/Njoftim-Andoni-2.pdf" title="Njoftim Andoni 2"]

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak

Postuar në: 04-03-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/03/Njoftim-Andoni-1.pdf" title="Njoftim Andoni 1"]