Njoftime

Koordinatori per te Drejten e Informimit

Postuar në: 24-11-2016

KOORDINATORI

Kerkese per Informacion Online

Postuar në: 24-11-2016

KERKESE PER INFORMACION ONLINE

Vendim Mbi Miratimin e Buxhetit te Bashkise Himare

Postuar në: 24-11-2016

Vendim Mbi Miratimin

Vendim per Miratimin e Buxhetit te Bashkise Himare per vitin 2015

Postuar në: 24-11-2016

Vendim

Shpallje per levizje paralele dhe per pranimin ne sherbimin civil per kategorine ekzekutive (Specialist Kontabilist i Shpenz. dhe te Ardh.))

Postuar në: 24-11-2016

Specialist Kontabilist i Shpenzimeve dhe te Ardhurave ne Njesine Administrative Lukove, Bashkia Himare

Llojet e lejeve

Postuar në: 24-11-2016

Llojet e lejeve

Lista e Kompanive te perzgjedhura per per punimet e ndertimit “Riparimi i Çative dhe Rigjallerimi i Fasadave”

Postuar në: 24-11-2016

Ne pergjigje te “Fteses per shprehje Interesi”, kjo eshte lista e Kompanive te perzgjedhura per punimet e ndertimit “Riparimi i…

Broshura per Thirrjen e Katert per Aplikime

Postuar në: 24-11-2016

Broshura per Thirrjen e Katert per Aplikime

Anullohet Degjesa Publike 23/11/2016

Postuar në: 24-11-2016

anullim-degjese

Njoftim per degjese publik “Vleresimi strategjik mjedisor ” – “Draft-Planit”

Postuar në: 24-11-2016

njoftim-ppv

Vendim per miratimin shtese buxheti ne zerin “INVESTIME”

Postuar në: 24-11-2016

120161110_12120204

Vendim mbi miratimin e te drejtes per aplikim per projektet e BE-se – Interreg IPA II 2014-2020

Postuar në: 24-11-2016

120161110_12104209