Njoftime

PLANI PARAPRAK I VEPRIMIT PËR REDUKTIMIN E ZHURMAVE NË BASHKINË HIMARË

Postuar në: 28-05-2024

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2024/05/PLANI-PARAPRAK-I-VEPRIMIT-PER-REDUKTIMIN-E-ZHURMAVE-NE-BASHKINE-HIMARE.pdf" title="PLANI PARAPRAK I VEPRIMIT PËR REDUKTIMIN E ZHURMAVE NË BASHKINË HIMARË"]

NJOFTIM PËR DËGJESË PUBLIKE-Hartimi i planit të veprimit për reduktimin e zhurmave në bashkinë Himarë

Postuar në: 28-05-2024

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2024/05/NJOFTIM-PER-DEGJESE-PUBLIKE-Hartimi-i-planit-te-veprimit-per-reduktimin-e-zhurmave-ne-bashkine-Himare.pdf" title="NJOFTIM PËR DËGJESË PUBLIKE-Hartimi i planit të veprimit për reduktimin e zhurmave në bashkinë Himarë"]

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE-Inspektor i pyjeve dhe kullotave, në sektorin e kontrollit dhe inspektimit të pyjeve dhe kullotave

Postuar në: 23-05-2024

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2024/05/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-LEVIZJE-PARALELE-Inspektor-i-pyjeve-dhe-kullotave-ne-sektorin-e-kontrollit-dhe-inspektimit-te-pyjeve-dhe-kullotave.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE-Inspektor i pyjeve dhe kullotave, në sektorin e kontrollit dhe…

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE-Përgjegjës sektori, në sektorin e kontrollit dhe inspektimit të pyjeve dhe kullotave

Postuar në: 23-05-2024

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2024/05/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-LEVIZJE-PARALELE-Pergjegjes-sektori-ne-sektorin-e-kontrollit-dhe-inspektimit-te-pyjeve-dhe-kullotave.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE-Përgjegjës sektori, në sektorin e kontrollit dhe inspektimit të pyjeve…

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJE NË DETYRË-Drejtor i drejtorisë juridike

Postuar në: 22-05-2024

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2024/05/SHPALLJE-PER-NEPUNES-CIVIL-LEVIZJE-PARALELE-DHE-PER-NGRITJE-NE-DETYRE-Drejtor-i-drejtorise-juridike.pdf" title="SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJE NË DETYRË-Drejtor i drejtorisë juridike"]

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJE NË DETYRË-Përgjegjës sektori, në sektorin e administrimit të tê ardhurave dhe statistikave

Postuar në: 22-05-2024

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2024/05/SHPALLJE-PER-NEPUNES-CIVIL-LEVIZJE-PARALELE-DHE-PER-NGRITJE-NE-DETYRE-Pergjegjes-sektori-ne-sektorin-e-administrimit-te-te-ardhurave-dhe-statistikave.pdf" title="SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJE NË DETYRË-Përgjegjës sektori, në sektorin e administrimit të tê…

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL-Specialist për kontrollin e zbatimit të ndërtimeve

Postuar në: 22-05-2024

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2024/05/SHPALLJE-PER-NEPUNES-CIVIL-Specialist-per-kontrollin-e-zbatimit-te-ndertimeve.pdf" title="SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL-Specialist për kontrollin e zbatimit të ndërtimeve"]

NJOFTIM FITUESI PËR POZICIONIN PUNONJËS I POLICISË BASHKIAKE

Postuar në: 21-05-2024

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2024/05/NJOFTIM-FITUESI-PER-POZICIONIN-PUNONJES-I-POLICISE-BASHKIAKE.pdf" title="NJOFTIM FITUESI PËR POZICIONIN PUNONJËS I POLICISË BASHKIAKE"]

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË-Përgjegjës sektori, në sektorin e shërbimeve publike dhe mirëmbajtjes

Postuar në: 20-05-2024

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2024/05/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PER-NGRITJE-NE-DETYRE-Pergjegjes-sektori-ne-sektorin-e-sherbimeve-publike-dhe-mirembajtjes.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË-Përgjegjës sektori, në sektorin e shërbimeve publike dhe mirëmbajtjes"]

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË-Drejtor drejtorie, në drejtorinë e çështjeve sociale, arsimit dhe rinisë

Postuar në: 20-05-2024

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2024/05/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PER-NGRITJE-NE-DETYRE-Drejtor-drejtorie-ne-drejtorine-e-ceshtjeve-sociale-arsimit-dhe-rinise.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË-Drejtor drejtorie, në drejtorinë e çështjeve sociale, arsimit dhe rinisë"]

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL-Drejtor drejtorie, në drejtorinë e turizmit, kulturës dhe sportit

Postuar në: 20-05-2024

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2024/05/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PER-PRANIM-NGA-JASHTE-SHERBIMIT-CIVIL-Drejtor-drejtorie-ne-drejtorine-e-turizmit-kultures-dhe-sportit.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL-Drejtor drejtorie, në drejtorinë e turizmit, kulturës dhe…

NJOFTIM FITUESI PËR POZICIONIN INSPEKTOR I POLICISË BASHKIAKE

Postuar në: 20-05-2024

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2024/05/NJOFTIM-FITUESI-PER-POZICIONIN-INSPEKTOR-I-POLICISE-BASHKIAKE.pdf" title="NJOFTIM FITUESI PËR POZICIONIN INSPEKTOR I POLICISË BASHKIAKE"]