Njoftime

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE-Specialist i shërbimit social, në sektorin e turizmit, arsimit, kulturës, sportit dhe çështjeve sociale

Postuar në: 04-07-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/07/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-LEVIZJE-PARALELE-Specialist-i-sherbimit-social-ne-sektorin-e-turizmit-arsimit-kultures-sportit-dhe-ceshtjeve-sociale.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE-Specialist i shërbimit social, në sektorin e turizmit, arsimit, kulturës,…

THIRRJE PUBLIKE PËR KËSHILLIN VENDOR TË RINISË-HIMARË

Postuar në: 30-06-2022

Bashkia Himarë shpall thirrjen publike për anëtarësim në Këshillin Vendor të Rinisë. Thirrja është e hapur për të gjithë të…

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE, NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL-Përgjegjës sektori në sektorin e të ardhurave dhe statistikave

Postuar në: 30-06-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/06/SHPALLJE-PER-NEPUNES-CIVIL-LEVIZJE-PARALELE-NGRITJE-NE-DETYRE-DHE-PRANIM-NGA-JASHTE-SHERBIMIT-CIVIL-Pergjegjes-sektori-ne-sektorin-e-te-ardhurave-dhe-statistikave.pdf" title="SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE, NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL-Përgjegjës sektori në sektorin…

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist auditues i brendshëm, në sektorin e auditimit të brendshëm

Postuar në: 30-06-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/06/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PER-PRANIMIN-NE-SHERBIMIN-CIVIL-Specialist-auditues-i-brendshem-ne-sektorin-e-auditimit-te-brendshem.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist auditues i brendshëm, në sektorin e auditimit të…

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRË-Përgjegjes sektori, në sektorin e administrimit të të ardhurave dhe statistikave

Postuar në: 24-06-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/06/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-NGRITJE-NE-DETYRE-Pergjegjes-sektori-ne-sektorin-e-administrimit-te-te-ardhurave-dhe-statistikave.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRË-Përgjegjes sektori, në sektorin e administrimit të të ardhurave…

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL-2 (dy) specialist i shërbimit social, në sektorin e turizmit, arsimit, kulturës, sportit dhe çështjeve sociale

Postuar në: 21-06-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/06/SHPALLJE-PER-NEPUNES-CIVIL-LEVIZJE-PARALELE-DHE-PRANIM-2-dy-specialist-i-sherbimit-social-ne-sektorin-e-turizmit-arsimit-kultures-sportit-dhe-ceshtjeve-sociale.pdf" title="SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM-2 (dy) specialist i shërbimit social, në sektorin e turizmit, arsimit,…

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist auditues i brendshëm, në sektorin e auditimit të brendshëm

Postuar në: 17-06-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/06/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-PRANIMIN-NE-SHERBIMIN-CIVIL-Specialist-auditues-i-brendshem-ne-sektorin-e-auditimit-te-brendshem.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist auditues i brendshëm, në sektorin e auditimit…

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE-Përgjegjës sektori, në sektorin e administrimit të të ardhurave dhe statistikave, në drejtorinë e të ardhurave

Postuar në: 15-06-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/06/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-LEVIZJE-PARALELE-Pergjegjes-sektori-ne-sektorin-e-administrimit-te-te-ardhurave-dhe-statistikave-ne-drejtorine-e-te-ardhurav.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE-Përgjegjës sektori, në sektorin e administrimit të të ardhurave dhe…

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist IT

Postuar në: 15-06-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/06/NJOFTIM-FITUESI-PER-PRANIM-NE-SHERBIMIN-CIVIL-Specialist-IT.pdf" title="NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist IT"]

NJOFTIM FITUESI PËR KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Drejtor drejtorie, në drejtorinë e shërbimeve publike dhe mirëmbajtjes

Postuar në: 13-06-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/06/NJOFTIM-FITUESI-PER-KATEGORINE-E-ULET-DHE-TE-MESME-DREJTUESE-Drejtor-drejtorie-ne-drejtorine-e-sherbimeve-publike-dhe-mirembajtjes.pdf" title="NJOFTIM FITUESI PËR KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Drejtor drejtorie, në drejtorinë e shërbimeve publike dhe mirëmbajtjes"]

NJOFTIM PER KONSLUTIM PUBLIK-ZONA E MBROJTUR PORTO PALERMO-LLAMAN

Postuar në: 13-06-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/06/NJOFTIM-PER-KONSLUTIM-PUBLIK-ZONA-E-MBROJTUR-PORTO-PALERMO-LLAMAN.pdf" title="NJOFTIM PER KONSLUTIM PUBLIK-ZONA E MBROJTUR PORTO PALERMO-LLAMAN"]

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE-Specialist auditues i brendshëm, në sektorin e auditimit të brendshëm

Postuar në: 08-06-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/06/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-LEVIZJE-PARALELE-NE-KATEGORINEEKZEKUTIVE-Specialist-auditues-i-brendshem-ne-sektorin-e-auditimit-te-brendshem.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINËEKZEKUTIVE-Specialist auditues i brendshëm, në sektorin e auditimit…