Njoftime

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak

Postuar në: 04-03-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/03/PDF-Scanner-02-03-21-2.58.48.pdf" title="PDF Scanner 02-03-21 2.58.48"]

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak

Postuar në: 04-03-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/03/PDF-Scanner-02-03-21-3.01.07-2.pdf" title="PDF Scanner 02-03-21 3.01.07 2"]

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak

Postuar në: 24-02-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/02/REPUBLIKA-E-SHQIPERISE.pdf" title="REPUBLIKA E SHQIPERISE"]

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak

Postuar në: 24-02-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/02/DREJTORIA-E-BURIMEVE-NJEREZORE-1.pdf" title="DREJTORIA E BURIMEVE NJERÈZORE"]

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak

Postuar në: 24-02-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/02/Bashkia-2.pdf" title="Bashkia 2"]

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak

Postuar në: 24-02-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/02/DREJTORIA-E-BURIMEVE-NJEREZORE.pdf" title="DREJTORIA E BURIMEVE NJERÉZORE"]

Njoftim fituesi

Postuar në: 24-02-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/02/Bashkia.pdf"]

Njoftim fituesi

Postuar në: 24-02-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/02/NJOFTIM-FITUESI.pdf" title="NJOFTIM FITUESI"]

Drejtor i drejtoris së shërbimeve publike dhe të mirëmbajtjes

Postuar në: 24-02-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/02/Drejtor-i-drejtoris-se-sherbimeve-publike-dhe-te-mirembajtjes.pdf" title="Drejtor i drejtoris së shërbimeve publike dhe të mirëmbajtjes"]

drejtor i menaxhimit dhe mbrojtjes se tokes

Postuar në: 22-02-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/02/Drejtor-i-drejtorise-se-menaxhimit-dhe-mbrojtjes-se-tokes-pyje.pdf" title="Drejtor i drejtorisë se menaxhimit dhe mbrojtjes së tokës, pyje"]

Pergjegjes i sektorit te menaxhimit dhe mbrojtjes se tokes

Postuar në: 22-02-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/02/Pergjegjes-i-sektorit-te-menaxhimit-te-menaxhimit-dhe-mbrojtjes.pdf" title="Përgjegjes i sektorit të menaxhimit të menaxhimit dhe mbrojtjes"]

Lista e Anëtarëve të Keshillit Bashkiak Himarë

Postuar në: 02-09-2020