Njoftime

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJE NË DETYRE-Drejtor drejtorie, në drejtorinë e menaxhimit dhe mbrojtjes së tokës, pyjeve dhe kullotave

Postuar në: 22-11-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/11/SHPALLJE-PER-NEPUNES-CIVIL-LEVIZJE-PARALELE-DHE-PER-NGRITJE-NE-DETYRE-Drejtor-drejtorie-ne-drejtorine-e-menaxhimit-dhe-mbrojtjes-se-tokes-pyjeve-dhe-kullotave.pdf" title="SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJE NË DETYRE-Drejtor drejtorie, në drejtorinë e menaxhimit dhe mbrojtjes…

NJOFTIM FITUESI PËR KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Përgjegjës sektori, në sektorin e financës dhe planifikimit të buxhetit

Postuar në: 19-10-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/10/NJOFTIM-FITUESI-PER-KATEGORINE-E-ULET-DHE-TE-MESME-DREJTUESE-Pergjegjes-sektori-ne-sektorin-e-finances-dhe-planifikimit-te-buxhetit.pdf" title="NJOFTIM FITUESI PËR KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Përgjegjës sektori, në sektorin e financës dhe planifikimit të…

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE -Përgjegjës sektori, në sektorin e financës dhe planifikimit të buxhetitit

Postuar në: 17-10-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/10/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PER-PRANIM-NGA-JASHTE-SHERBIMIT-CIVIL-Pergjegjes-sektori-ne-sektorin-e-finances-dhe-planifikimit-te-buxhetitit.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL -Përgjegjës sektori, në sektorin e financës dhe…

NJOFTIM PËR KONSLUTIM PUBLIK-DODONA sh.p.k

Postuar në: 05-10-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/10/NJOFTIM-PER-KONSLUTIM-PUBLIK-DODONA-sh.p.k.pdf" title="NJOFTIM PËR KONSLUTIM PUBLIK-DODONA sh.p.k"]

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL-Përgjegjës sektori, në sektorin e financës dhe planifikimit të buxhetit

Postuar në: 05-10-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/10/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-PRANIM-NGA-JASHTE-SHERBIMIT-CIVIL-Pergjegjes-sektori-ne-sektorin-e-finances-dhe-planifikimit-te-buxhetit.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL-Përgjegjës sektori, në sektorin e financës dhe…

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRË-Përgjegjës sektori, në sektorin e financës dhe planifikimit të buxhetit

Postuar në: 05-10-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/10/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-NGRITJE-NE-DETYRE-Pergjegjes-sektori-ne-sektorin-e-finances-dhe-planifikimit-te-buxhetit.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRË-Përgjegjës sektori, në sektorin e financës dhe planifikimit të…

NJOFTIM PËR KONSULTIM PUBLIK-Himara Construction

Postuar në: 03-10-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/10/10.03.2022-NJOFTIM-PER-KONSULTIM-PUBLIK.pdf" title="10.03.2022-NJOFTIM PËR KONSULTIM PUBLIK"]

THIRRJE PUBLIKE PËR KËSHILLIN VENDOR TË RINISË-HIMARË

Postuar në: 26-09-2022

Bashkia Himarë shpall thirrjen publike për anëtarësim në Këshillin Vendor të Rinisë. Thirrja është e hapur për të gjithë të…

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Përgjegjës sektori, në sektorin e financës dhe planifikimit të buxhetit

Postuar në: 23-09-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/09/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-LEVIZJE-PARALELE-NE-KATEGORINE-E-ULET-DHE-TE-MESME-DREJTUESE-Pergjegjes-sektori-ne-sektorin-e-finances-dhe-planifikimit.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Përgjegjës sektori,…

FTESË PËR DËGJESA PUBLIKE

Postuar në: 14-09-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/09/FTESE-PER-DEGJESA-PUBLIKE.pdf" title="FTESË PËR DËGJESA PUBLIKE"]

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE, NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM NGA JASHTË-Përgjegjës sektori, në sektorin e financës dhe planifikimit të buxhetit

Postuar në: 12-09-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/09/SHPALLJE-PER-NEPUNES-CIVIL-LEVIZJE-PARALELE-NGRITJE-NE-DETYRE-DHE-PRANIM-NGA-JASHTE-Pergjegjes-sektori-ne-sektorin-e-finances-dhe-planifikimit-te-buxhetit.pdf" title="SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE, NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM NGA JASHTË-Përgjegjës sektori, në sektorin e financës…

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRË-Përgjegjës sektori, në sektorin e financës dhe planifikimit të buxhetit

Postuar në: 09-09-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/09/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-NGRITJE-NE-DETYRE-Pergjegjes-sektori-ne-sektorin-e-finances-dhe-planifikimit-te-buxhetit.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRË-Përgjegjës sektori, në sektorin e financës dhe planifikimit të…