Njoftime

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJE NË DETYRË-Drejtor drejtorie në drejtorinë e të ardhurave

Postuar në: 28-03-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/03/SHPALLJE-PER-NEPUNES-CIVIL-LEVIZJE-PARALELE-DHE-PER-NGRITJE-NE-DETYRE-Drejtor-drejtorie-ne-drejtorine-e-te-ardhurave_compressed.pdf" title="SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJE NË DETYRË-Drejtor drejtorie në drejtorinë e të ardhurave_compressed"]

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRË-Përgjegjës sektori në sektorin e sekretarisë dhe arkivit

Postuar në: 23-03-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/03/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-NGRITJE-NE-DETYRE-Pergjegjes-sektori-ne-sektorin-e-sekretarise-dhe-arkivit.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRË-Përgjegjës sektori në sektorin e sekretarisë dhe arkivit"]

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRË-Drejtor drejtorie në drejtorinë e të ardhurave

Postuar në: 23-03-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/03/NJOFTIM-MBI-REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-PER-NGRITJE-NE-DETYRE-Drejtor-drejtorie-ne-drejtorine-e-te-ardhurave.pdf" title="NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRË-Drejtor drejtorie në drejtorinë e të ardhurave"]

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL- 2 specialist (i informacionit dhe pritjesë)

Postuar në: 10-03-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/03/SHPALLJE-PER-NEPUNES-CIVIL-LEVIZJE-PARALELE-DHE-PRANIM-NE-SHERBIMIN-CIVIL-2-specialist-i-informacionit-dhe-pritjese_compressed.pdf" title="SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL- 2 specialist (i informacionit dhe pritjesë)_compressed"]

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist arkitekt-urbanist

Postuar në: 09-03-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/03/SHPALLJE-PER-NEPUNES-CIVIL-LEVIZJE-PARALELE-DHE-PRANIM-NE-SHERBIMIN-CIVIL-Specialist-arkitekt-urbanist_compressed.pdf" title="SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist arkitekt-urbanist_compressed"]

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE-Përgjegjës sektori, në sektorin e sekretarisë dhe arkivit

Postuar në: 09-03-2022

[p[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/03/Njoftim-mbi-rezultatet-e-verifikimit-paraprak-per-levizje-paralele-per-pozicionin-Pergjegjes-sektori-ne-sektorin-e-sekretarise-dhe-arkivit.pdf" title="Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak per levizje paralele per pozicionin Pergjegjes sektori, ne sektorin e sekretarise dhe…

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE-Drejtor në drejtorinë e të ardhurave

Postuar në: 09-03-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/03/Njoftim-mbi-rezultatet-e-verifikimit-paraprak-per-levizje-paralele-per-pozicionin-Drejtor-drejtorie-ne-drejtorine-e-te-ardhurave.pdf" title="Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak per levizje paralele per pozicionin Drejtor drejtorie ne drejtorine e te ardhurave"]

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJEN NË KATEGORINË E MESME DHE TË ULËT DREJTUES-Drejtor drejtorie në drejtorinë e të ardhurave

Postuar në: 24-02-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/02/SHPALLJE-PER-LEVIZJE-PARALELE-DHE-PER-NGRITJEN-NE-DETYRE-Drejtor-drejtorie-ne-drejtorine-e-te-ardhurave_compressed.pdf" title="SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJEN NË DETYRË-Drejtor drejtorie në drejtorinë e të ardhurave_compressed"]

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE NDRITJE NË KATEGORINË E MESME DHE TË ULËT DREJTUES-Përgjegjës sektori, në sektorin e sekretarisë dhe arkivit

Postuar në: 24-02-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/02/SHPALLJE-PER-LEVIZJE-PARALELE-DHE-NDRITJE-NE-DETYRE-Pergjegjes-sektori-ne-sektorin-e-sekretarise-dhe-arkivit_compressed.pdf" title="SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE NDRITJE NË DETYRË-Përgjegjës sektori, në sektorin e sekretarisë dhe arkivit_compressed"]

VENDIM PËR PLANIN VJETOR TË PRANIMEVE NË SHËRBIMIN CIVIL, PËR VITIN 2022

Postuar në: 18-02-2022

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2022/02/VENDIM-PER-PLANIN-VJETOR-TE-PRANIMEVE-NE-SHERBIMIN-CIVIL-PER-VITIN-2022.pdf" title="VENDIM PËR PLANIN VJETOR TË PRANIMEVE NË SHËRBIMIN CIVIL, PËR VITIN 2022"]

NJOFTIM FITUESI PËR KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Drejtor i drejtorisë juridike

Postuar në: 22-11-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/11/NJOFTIM-FITUESI-PER-KATEGORINE-E-ULET-DHE-TE-MESME-DREJTUESE-Drejtor-i-drejtorise-juridike.pdf" title="NJOFTIM FITUESI PËR KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Drejtor i drejtorisë juridike"]

NJOFTIM PËR MBAJTJEN E MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË BASHKISË HIMARË-26.11.2021

Postuar në: 22-11-2021

[pdf-embedder url="https://himara.gov.al/wp-content/uploads/2021/11/NJOFTIM-PER-MBAJTJEN-E-MBLEDHJES-SE-KESHILLIT-TE-BASHKISE-HIMARE-26.11.2021.pdf" title="NJOFTIM PËR MBAJTJEN E MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË BASHKISË HIMARË-26.11.2021"]