Njoftime

Mbi caktimin e vend-grumbullimit te mbetjeve inerte ne zonen e Himares

Postuar në: 24-11-2016

120161110_11550228

INSTITUCIONET NE VARESI TE BASHKISE HIMARE

Postuar në: 24-11-2016

te-dhena-per-institucione-ne-vartesi-te-bashkise-himare

VENDIM Nr. 242, datë 18.3.2015 PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË LIRA

Postuar në: 24-11-2016

per-plotesimin-e-vendeve-te-lira-ne-kategorine-e-ulet-dhe-te-mesme-drejtuese

LIGJ Nr. 10 129, datë 11.5.2009 PËR GJENDJEN CIVILE

Postuar në: 24-11-2016

-per-gjendjen-civile-i-perditesuar-me-ndryshimet-130-2013-25-04-2013

L I G J Nr.8224, datë 15.5.1997 PER ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E POLICISE TE BASHKISE

Postuar në: 24-11-2016

11-ligji-nr-8224-15-05-1997-per-policine-bashkiske1

Grafiku I Takimeve per diskutimin e Taksave

Postuar në: 24-11-2016

tatime-info-2

Kalendari I Degjesave Publike

Postuar në: 24-11-2016

info

Vendim per miratimin e Buxhetit te Bashkise Himare per vitin 2014

Postuar në: 24-11-2016

Vendim 3