Njoftime

Shpallje per levizje paralele dhe per pranimin ne sherbimin civil per kategorine ekzekutive (Specialist Kontabilist i Shpenz. dhe te Ardh.))

Postuar në: 24-11-2016

Specialist Kontabilist i Shpenzimeve dhe te Ardhurave ne Njesine Administrative Lukove, Bashkia Himare

Llojet e lejeve

Postuar në: 24-11-2016

Llojet e lejeve

Lista e Kompanive te perzgjedhura per per punimet e ndertimit “Riparimi i Çative dhe Rigjallerimi i Fasadave”

Postuar në: 24-11-2016

Ne pergjigje te “Fteses per shprehje Interesi”, kjo eshte lista e Kompanive te perzgjedhura per punimet e ndertimit “Riparimi i…

Broshura per Thirrjen e Katert per Aplikime

Postuar në: 24-11-2016

Broshura per Thirrjen e Katert per Aplikime

Anullohet Degjesa Publike 23/11/2016

Postuar në: 24-11-2016

anullim-degjese

Njoftim per degjese publik “Vleresimi strategjik mjedisor ” – “Draft-Planit”

Postuar në: 24-11-2016

njoftim-ppv

Vendim per miratimin shtese buxheti ne zerin “INVESTIME”

Postuar në: 24-11-2016

120161110_12120204

Vendim mbi miratimin e te drejtes per aplikim per projektet e BE-se – Interreg IPA II 2014-2020

Postuar në: 24-11-2016

120161110_12104209

Vendim per ndryshimin ne detajimin e Buxhetit te vitit 2016 zeri “INVESTIME”

Postuar në: 24-11-2016

120161110_12074492

Vendim mbi dhenien ne perdorim te godines se ish-Shkoles 8-vjecare Himare fshat Organizates Jo-fitimprurese “Vellazerimi” per tu perdorur per shkollen “OMIROS”vendim mbi dhenien ne perdorim te godines se ish-Shkoles 8-vjecare Himare fshat Organizates Jo-fitimprurese “Vellazerimi” per tu perdorur per shkollen “OMIROS”

Postuar në: 24-11-2016

120161110_12015319

Vendim mbi miratimin per kalimin ne procesi te Bashkise Himare te territorit qe perfshin Z.K nr.2308 te Nj. Adm. Hore-Vranisht

Postuar në: 24-11-2016

120161110_11570628

Vendim mbi zgjedhjen e Zvendeskryetarit te KSH. BASH.

Postuar në: 24-11-2016

120161110_11563430