Njoftime

Shprehje per ligjshmerine e veprimeve te keshillit te bashkise

Postuar në: 19-07-2017

Shprehje per ligjshmerine e veprimeve te keshillit te bashkise

Vendime të këshillit të Bashkisë Himarë të datës 26.05.2017

Postuar në: 21-06-2017

Lista e Vendimeve 106-115 Vendim 106 Mbi disa shtesa ne buxhetin e vitit 2017 Vendim 107 Per buxhetin afatmesem per…

Menaxhimi i Integruar i Mbetjeve të Ngurta dhe Ekonomia Ricikluese në respekt të Mjedisit”

Postuar në: 12-06-2017

    i  i Menaxhimi i Integruar i Mbetjeve të Ngurta dhe Ekonomia Ricikluese në respekt të Mjedisit” Rreth projektit…

Vendimet e Keshillit Bashkiak 27.04.2017

Postuar në: 24-05-2017

shkrese

Njoftim Publik – dt.18.05.2017

Postuar në: 22-05-2017

LISTA E FITUESVE TE KANDIDATEVE – Specialist Auditi i Brendshem

Postuar në: 22-05-2017

lista emra fitues auditi

Shpallje per njoftimin e subjektit per pjesmarrje ne procedim administrative

Postuar në: 18-05-2017

Njoftim per aktivitet

Postuar në: 04-05-2017

njoftim

PËR NDARJEN ADMINISTRATIVO-TERRITORIALE TË NJËSIVE TË QEVERISJES VENDORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Postuar në: 02-05-2017

Ligji_115_2014

PER PAKETEN FISKALE TE VITIT 2017

Postuar në: 25-04-2017

Vendimi PF