Njoftime

Vendim mbi rishikimin e vendimit te K.B. nr.63 dt.29.07.2016 “Ndryshim ne detajimin e buxhetit të vitit 2016 në zërin INVESTIME”

Postuar në: 24-11-2016

120161110_12130509

Vendim mbi miratimin e të drejtës për aplikim për projektet e BE-së

Postuar në: 24-11-2016

120161110_12095017

Vendim per ndryshimin ne detajimin e Buxhetit e vitit 2016

Postuar në: 24-11-2016

120161110_12061830

Vendim mbi dhënjen e autorizimit të Kryetarit të Bashkisë Himarë të zhvilloj të gjitha procedurat ligjore për konfliktet e kufinjve administrativo-territoriale

Postuar në: 24-11-2016

120161110_12053718

Vendim për buxhetin afatmesëm të Bashkisë Himarë për vitin 2017-2019

Postuar në: 24-11-2016

120161110_12034665

Vendim për miratimin e listës së perdoruesve faktik të tokes bujqësore dhe emrat e subjekteve perfitues

Postuar në: 24-11-2016

120161110_12022967

Vendim per miratimin e konformitetit te Nismes te Kryetarit per realizimin e disa Planeve te Detajuara Vendore

Postuar në: 24-11-2016

120161110_12005815

Vendim mbi miratimin e Projektit te GIZ per realizimin e intenerareve te shtigjeve per ecje dhe ngjitje si dhe per bicikleta (mountain bikes)

Postuar në: 24-11-2016

120161110_11594860

Mbi caktimin e vend-grumbullimit te mbetjeve inerte ne zonen e Himares

Postuar në: 24-11-2016

120161110_11550228

INSTITUCIONET NE VARESI TE BASHKISE HIMARE

Postuar në: 24-11-2016

te-dhena-per-institucione-ne-vartesi-te-bashkise-himare

VENDIM Nr. 242, datë 18.3.2015 PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË LIRA

Postuar në: 24-11-2016

per-plotesimin-e-vendeve-te-lira-ne-kategorine-e-ulet-dhe-te-mesme-drejtuese

LIGJ Nr. 10 129, datë 11.5.2009 PËR GJENDJEN CIVILE

Postuar në: 24-11-2016

-per-gjendjen-civile-i-perditesuar-me-ndryshimet-130-2013-25-04-2013