Njoftime

Genplani i parcelave te identifikuara ne Ilias gjate verifikimit ne terren

0 comments

Konsultimi elektronik i ProjektBuxhetit Afatmesem 2021-2023

Bashkia Himare ju fton të bëheni pjesëmarrës në vendimmarrje! Platforma Interaktive e Projektbuxhetit 2021-2023 ju mundëson të kuptoni se sa do shpenzojmë ne 3 vitet e ardhshme dhe për çfarë me konkretisht. Ky mekanizëm ofrohet në kuadër të përpjekjeve për të qenë më transparent dhe gjithëpërfshirës në vendimmarrje. Konsultohuni me Dashboard në linkun e mëposhtëm: …

0 comments

Pyetësor për konsultimin e projektbuxhetit 2021-2023

Ky pyetësor merr mendimin tuaj ne lidhje me shpërndarjen e fondeve dhe prioritet për shpenzim. Përfshirja juaj, mendimi dhe komentet tuaja mund të sjellin ndryshimin! Pyetësori do të qendrojë aktiv deri në datën 10 Nëntor 2020. Plotësoni këtë pyetësor të shkurtër dhe bëhu pjesë në vendimmarrje TANI duke klikuar linkun më larte

0 comments

informacion reth Projektit Euro-Partners

0 comments

Projekti “IDEA”

0 comments

Njoftim, per ushtrimin e veprimtarise se Stacioneve te Plazhit ne teritorin e Bashkise Himare

0 comments

Specialist i Integrimit Evropian, ne Drejtorine e Sherbimeve Mbeshtetese

0 comments

Mbledhja e Keshillit Bashkiak 28 shkurt ora 10:00

0 comments

Pergjegjes i Auditimit te Brendshem, ne njesine e auditimit te brendshem/ Levizje paralele

0 comments

Himara Karnavalet 2020

0 comments

Programi Kombëtar i Praktikave të Punës, Thirrja V ne video

0 comments

PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS, THIRRJA V

0 comments

Specialist Inxhinier ndertimi, ne Drejtorine e planifikimit dhe zhvillimit te Teritorit

0 comments

Specialist Arkitekt-Urbanist, ne drejtorine e planifikimit dhe zhvillimit te Teritorit

0 comments

Njoftim/Mbledhja e Keshillit Bashkiak dt 31 janar 2020 ora 10

0 comments

Plani vjetor i pranimit te sherbimi civil 2020

0 comments

Njoftim/Mbledhja e Keshillit Bashkiak dt 20 dhjetor 2019 ora 11

0 comments

Video nr5 kundra dhunes se grave dhe dhunes ne familje

0 comments

Video nr4 kundra dhunes se grave dhe dhunes ne familje

0 comments

Thirrje per Solidaritet

0 comments

Video nr3 kundra dhunes se grave dhe dhunes ne familje

0 comments

Video nr2 kundra dhunes se grave dhe dhunes ne familje

0 comments

Video nr1 kundra dhunes se grave dhe dhunes ne familje

0 comments

Bashkia angazhohet per fuqizimin e mekanizmit te kordinuar te referimit te rasteve te dhunes ne familje

0 comments

Hapja e konkursit per barazine dhe kunder dhunes

0 comments

Aktivitet ne kuader te bullizmit

0 comments

Kategorizimi i Strukturave Akomoduese

0 comments

Kalendari i degjesave publike

0 comments
Olive Fest

Olive Fest 2019

0 comments

Ftese per dorezim CV- Eksperti i Jashtem i Manaxhimit

0 comments

Njoftom per mbledhjen e Keshillit Bashkiak Tetor 2019

0 comments

Shpallje

0 comments

Njoftim Keshilli Bashkiak 01.08.2019

0 comments

IDEA – Investment Development and Empowerment Action

0 comments

Njoftim – KB MAJ

0 comments

Shpallje

0 comments

Njoftim per station plazhi

Njoftim per stacione plazhi 2

0 comments

Njoftim keshilli – Mars 2019

0 comments

Njoftim

0 comments

Për një Himarë më të pastër!

Bëhuni pjesë e një nisme globale pastrimi! Ndiq katër hapa të thjeshta për një Himarë më të pastër. #trashtag #iloveHimara

0 comments

Karnavale 2019, Himare 8 Mars

0 comments

Njoftim – konsultimin publik

Ela Aliaj Këndi i BE Bashkia Himarë Koordinator për njoftimin dhe konsultimin publik email : elaliaj@live.com Orari i Punës i Administratës së Bashkisë: E Hënë – E Premte 08:00 – 16:00     Afati për dorëzimin e komenteve dhe rekomandimeve Palëve të interesuara u jepet koha e arsyeshme për të dërguar pranë organit publik vendimmarrës …

0 comments

Njoftim

0 comments

Njoftim

0 comments

Shpallje

0 comments

Njoftim/Shpallje

0 comments

Vendim – Plani vjetor i pranimeve ne sherbimin civil, 2019

0 comments

Njofim – KB Janar 2019

0 comments

Mbledhja Dhjetor 2018 – K.B Himare

0 comments

Njoftim – Mbledhja e Këshillik Bashkiak për muajin Nëntor 2018

0 comments

Shpallje – Agjencia e Trajtimit te Pronave

Agjencia e Trajtimit te Pronave  

0 comments

Mbledhje, Keshilli Bashkiak, 28 Tetor 2018

0 comments

Pjesmarrje ne procedim administrativ – bashkia Himare

0 comments

PJESMARJE NE PROCEDIM ADMINISTRATIV

 

0 comments

Mbledhje Këshilli Bashkiak – Shtator 2018

0 comments

Tender – Expert i jashtem

Bashkia Himare ne cilesine e Autoritetit Kotraktues, shpall te hapur proceduren (single tender) per prokurimin e ofruesit te sherbimeve “Expert i jashtem” per aktivitetet : 2.2.1, 2.2.2, 3.2.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.25, 5.2.2, te Projektit IDEA, financuar nga programi INTERREG CBC IPA Greqi-Shqiperi 2014-2020   Qellimi i kesaj kontrate eshte te realizoje koordinimin e  projektit …

0 comments

Njoftim Publik

Klikoni ketu per te pare njoftimin

0 comments

Lajmërim për rikualifikim Urban Vuno

Kliko këtu për të parë lajmërimin 

0 comments

Njoftim për kalimin e pronësis së pasurive të paluajtshme

Njoftim

0 comments

Njoftim për tokat në Spile

Kliko këtu për dokumentacionin  Skan i projektit

0 comments

Takim informues mbi planin e menaxhimit të mbetjeve të ngurta

Poster per Himaren.

0 comments

Njoftim për mbyllje të sezonit turistik

Kliko për të lexuar më tepër..

0 comments

Med programme 2014-2020

CEI_Himara_Municipality-1

0 comments

Njoftim -Per miratimin e rregullores se zhvillimit te territorit

njoftim-per-miratimin-rregullores-se-keshillit-te-ministrave(1)

0 comments

Menaxhimi i Integruar i Mbetjeve të Ngurta dhe Ekonomia Ricikluese në respekt të Mjedisit”

    i  i Menaxhimi i Integruar i Mbetjeve të Ngurta dhe Ekonomia Ricikluese në respekt të Mjedisit” Rreth projektit “Menaxhimi i Integruar i Mbetjeve të Ngurta dhe Ekonomia Ricikluese në respekt të Mjedisit”  është një projekt i financuar nga Ministria federale për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (BMZ) dhe që zbatohet në Shqipëri nga Deutsche …

0 comments

Shpallje per njoftimin e subjektit per pjesmarrje ne procedim administrative

0 comments

Njoftim per aktivitet

njoftim

0 comments

Njoftim per degjese publike (VNM)

0 comments

Takim në formë diskutimi mbi Vleresimin e situates se Qeverisjes Vendore

njoftim takimi IDRA

0 comments

Java evropiane e pastrimit të plazheve

njoftim publik

0 comments

DOKUMENTACIONI PER LIKUJDIM TE PRONAREVE , PAS MIRATIMIT TE VKM-se.

DOKUMENTI SIPAS VKM

0 comments

Shpallje per Njoftimin e subjektit per pjesemarrje ne procedim Administrative

0 comments

Prokurimi Elektronik

Prokurimi Elektronik Prokurimi Elektronik – E-Procurement Për objektet e prokuruara ose në proces prokurimi nga Bashkia Himare , lutemi referojuni Agjencisë së Prokurimeve Publike me adresë: https://www.app.gov.al/

0 comments

INSTITUCIONET NE VARESI TE BASHKISE HIMARE

te-dhena-per-institucione-ne-vartesi-te-bashkise-himare

0 comments

Vendim: “Per planin vjetor te pranimeve ne sherbim civil, per vitin 2016”

Vendim: “Per planin vjetor te pranimeve ne sherbim civil, per vitin 2016”  

0 comments

Impiant i trajtimit të ujrave të ndotura

NJ O F T I M Ne kuader te Projektit “Menaxhimi i Integruar dhe Pastrimi i Zones Bregdetare” (ICZMCP) dhe Programit “Ruajtja dhe Zhvillimi i Fshatrave Bregdetare” (CVCDP), po financohet studimi i Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis (VNM) per Impiantin e Trajtimit te Ujrave te Ndotura ne Himare. Si pjese e procesit te VNM dhe …

0 comments

Gjithcka rreth SFRIP

Programi SFRIP është duke u zbatuar për Zonën Kadastrale Urbane dhe aktualisht jemi në fazën e konsultimit paraprak me publikun e cila do të vazhdojë në fshatra të tjerë të përfshuira në program edhe gjatë muajit Korrik 2011. Materialet e paraqitura sot më datën 07 Korrik 2011 në faqet elektronike përkatëse në lidhje me këtë …

0 comments

LAJMERIM PER REGJISTRIMIN E PASURIVE TE PALUAJTSHME

REPUBLIKA  E  SHQIPËRISË BASHKIA HIMARË Drejtoria e Menaxhimit dhe Mbrojtjes së Tokës Adresa:Bashkia Himare Spile-Himare.Tel:0393 2355,Fax:03932534.e-mail:bashkiahimare@hotmail.com Himare më 15/10/2012 Lajmërohen të gjithë qytetarët, që kanë pronë në Bashkinë Himarë kudo që ndodhen dhe që disponojnë Çertifikatë Pronësie (hipotekim), për pasuritë e palujtshme: Banesa Hotele Bisnese (Dyqane) Kullota Tokë Bujqësore Të paraqiten deri më datën 20.11.2012 …

0 comments

Njoftim publik per procesin e legalizimit

Njoftim Publik

0 comments

Lajmerim per Rehabilitimin Urban dhe Restaurimin e Qendrave Historike

lajmerim-dhermi

0 comments

Vendim per kalimin ne pronesi te pasurise se paluajtshme te ndertuar deri me 10.8.1991 per Vadhi Koco Llazari

Vendim

0 comments

Njoftim per Degjese publik

0 comments

Njoftim i Bashkisë

0 comments
Njoftim-per-mbledhjen-e-keshillit-bashkiak