Njoftime

Projekti “IDEA”

0 comments

Njoftim, per ushtrimin e veprimtarise se Stacioneve te Plazhit ne teritorin e Bashkise Himare

0 comments

Specialist i Integrimit Evropian, ne Drejtorine e Sherbimeve Mbeshtetese

0 comments

Mbledhja e Keshillit Bashkiak 28 shkurt ora 10:00

0 comments

Pergjegjes i Auditimit te Brendshem, ne njesine e auditimit te brendshem/ Levizje paralele

0 comments

Himara Karnavalet 2020

0 comments

Programi Kombëtar i Praktikave të Punës, Thirrja V ne video

0 comments

PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS, THIRRJA V

0 comments

Specialist Inxhinier ndertimi, ne Drejtorine e planifikimit dhe zhvillimit te Teritorit

0 comments

Specialist Arkitekt-Urbanist, ne drejtorine e planifikimit dhe zhvillimit te Teritorit

0 comments

Njoftim/Mbledhja e Keshillit Bashkiak dt 31 janar 2020 ora 10

0 comments

Plani vjetor i pranimit te sherbimi civil 2020

0 comments

Njoftim/Mbledhja e Keshillit Bashkiak dt 20 dhjetor 2019 ora 11

0 comments

Video nr5 kundra dhunes se grave dhe dhunes ne familje

0 comments

Video nr4 kundra dhunes se grave dhe dhunes ne familje

0 comments

Thirrje per Solidaritet

0 comments

Video nr3 kundra dhunes se grave dhe dhunes ne familje

0 comments

Video nr2 kundra dhunes se grave dhe dhunes ne familje

0 comments

Video nr1 kundra dhunes se grave dhe dhunes ne familje

0 comments

Bashkia angazhohet per fuqizimin e mekanizmit te kordinuar te referimit te rasteve te dhunes ne familje

0 comments

Hapja e konkursit per barazine dhe kunder dhunes

0 comments

Aktivitet ne kuader te bullizmit

0 comments

Kategorizimi i Strukturave Akomoduese

0 comments

Kalendari i degjesave publike

0 comments
Olive Fest

Olive Fest 2019

0 comments

Ftese per dorezim CV- Eksperti i Jashtem i Manaxhimit

0 comments

Njoftom per mbledhjen e Keshillit Bashkiak Tetor 2019

0 comments

Shpallje

0 comments

Njoftim Keshilli Bashkiak 01.08.2019

0 comments

IDEA – Investment Development and Empowerment Action

0 comments

Njoftim – KB MAJ

0 comments

Shpallje

0 comments

Njoftim per station plazhi

Njoftim per stacione plazhi 2

0 comments

Njoftim keshilli – Mars 2019

0 comments

Njoftim

0 comments

Për një Himarë më të pastër!

Bëhuni pjesë e një nisme globale pastrimi! Ndiq katër hapa të thjeshta për një Himarë më të pastër. #trashtag #iloveHimara

0 comments

Karnavale 2019, Himare 8 Mars

0 comments

Njoftim – konsultimin publik

Ela Aliaj Këndi i BE Bashkia Himarë Koordinator për njoftimin dhe konsultimin publik email : elaliaj@live.com Orari i Punës i Administratës së Bashkisë: E Hënë – E Premte 08:00 – 16:00     Afati për dorëzimin e komenteve dhe rekomandimeve Palëve të interesuara u jepet koha e arsyeshme për të dërguar pranë organit publik vendimmarrës …

0 comments

Njoftim

0 comments

Njoftim

0 comments

Shpallje

0 comments

Njoftim/Shpallje

0 comments

Vendim – Plani vjetor i pranimeve ne sherbimin civil, 2019

0 comments

Njofim – KB Janar 2019

0 comments

Mbledhja Dhjetor 2018 – K.B Himare

0 comments

Njoftim – Mbledhja e Këshillik Bashkiak për muajin Nëntor 2018

0 comments

Shpallje – Agjencia e Trajtimit te Pronave

Agjencia e Trajtimit te Pronave  

0 comments

Mbledhje, Keshilli Bashkiak, 28 Tetor 2018

0 comments

Pjesmarrje ne procedim administrativ – bashkia Himare

0 comments

PJESMARJE NE PROCEDIM ADMINISTRATIV

 

0 comments

Mbledhje Këshilli Bashkiak – Shtator 2018

0 comments

Tender – Expert i jashtem

Bashkia Himare ne cilesine e Autoritetit Kotraktues, shpall te hapur proceduren (single tender) per prokurimin e ofruesit te sherbimeve “Expert i jashtem” per aktivitetet : 2.2.1, 2.2.2, 3.2.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.25, 5.2.2, te Projektit IDEA, financuar nga programi INTERREG CBC IPA Greqi-Shqiperi 2014-2020   Qellimi i kesaj kontrate eshte te realizoje koordinimin e  projektit …

0 comments

Njoftim Publik

Klikoni ketu per te pare njoftimin

0 comments

Lajmërim për rikualifikim Urban Vuno

Kliko këtu për të parë lajmërimin 

0 comments

Njoftim për kalimin e pronësis së pasurive të paluajtshme

Njoftim

0 comments

Njoftim për tokat në Spile

Kliko këtu për dokumentacionin  Skan i projektit

0 comments

Takim informues mbi planin e menaxhimit të mbetjeve të ngurta

Poster per Himaren.

0 comments

Njoftim për mbyllje të sezonit turistik

Kliko për të lexuar më tepër..

0 comments

Med programme 2014-2020

CEI_Himara_Municipality-1

0 comments

Njoftim -Per miratimin e rregullores se zhvillimit te territorit

njoftim-per-miratimin-rregullores-se-keshillit-te-ministrave(1)

0 comments

Menaxhimi i Integruar i Mbetjeve të Ngurta dhe Ekonomia Ricikluese në respekt të Mjedisit”

    i  i Menaxhimi i Integruar i Mbetjeve të Ngurta dhe Ekonomia Ricikluese në respekt të Mjedisit” Rreth projektit “Menaxhimi i Integruar i Mbetjeve të Ngurta dhe Ekonomia Ricikluese në respekt të Mjedisit”  është një projekt i financuar nga Ministria federale për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (BMZ) dhe që zbatohet në Shqipëri nga Deutsche …

0 comments

Shpallje per njoftimin e subjektit per pjesmarrje ne procedim administrative

0 comments

Njoftim per aktivitet

njoftim

0 comments

Njoftim per degjese publike (VNM)

0 comments

Takim në formë diskutimi mbi Vleresimin e situates se Qeverisjes Vendore

njoftim takimi IDRA

0 comments

Java evropiane e pastrimit të plazheve

njoftim publik

0 comments

DOKUMENTACIONI PER LIKUJDIM TE PRONAREVE , PAS MIRATIMIT TE VKM-se.

DOKUMENTI SIPAS VKM

0 comments

Shpallje per Njoftimin e subjektit per pjesemarrje ne procedim Administrative

0 comments

Prokurimi Elektronik

Prokurimi Elektronik Prokurimi Elektronik – E-Procurement Për objektet e prokuruara ose në proces prokurimi nga Bashkia Himare , lutemi referojuni Agjencisë së Prokurimeve Publike me adresë: https://www.app.gov.al/

0 comments

INSTITUCIONET NE VARESI TE BASHKISE HIMARE

te-dhena-per-institucione-ne-vartesi-te-bashkise-himare

0 comments

Vendim: “Per planin vjetor te pranimeve ne sherbim civil, per vitin 2016”

Vendim: “Per planin vjetor te pranimeve ne sherbim civil, per vitin 2016”  

0 comments

Impiant i trajtimit të ujrave të ndotura

NJ O F T I M Ne kuader te Projektit “Menaxhimi i Integruar dhe Pastrimi i Zones Bregdetare” (ICZMCP) dhe Programit “Ruajtja dhe Zhvillimi i Fshatrave Bregdetare” (CVCDP), po financohet studimi i Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis (VNM) per Impiantin e Trajtimit te Ujrave te Ndotura ne Himare. Si pjese e procesit te VNM dhe …

0 comments

Gjithcka rreth SFRIP

Programi SFRIP është duke u zbatuar për Zonën Kadastrale Urbane dhe aktualisht jemi në fazën e konsultimit paraprak me publikun e cila do të vazhdojë në fshatra të tjerë të përfshuira në program edhe gjatë muajit Korrik 2011. Materialet e paraqitura sot më datën 07 Korrik 2011 në faqet elektronike përkatëse në lidhje me këtë …

0 comments

LAJMERIM PER REGJISTRIMIN E PASURIVE TE PALUAJTSHME

REPUBLIKA  E  SHQIPËRISË BASHKIA HIMARË Drejtoria e Menaxhimit dhe Mbrojtjes së Tokës Adresa:Bashkia Himare Spile-Himare.Tel:0393 2355,Fax:03932534.e-mail:bashkiahimare@hotmail.com Himare më 15/10/2012 Lajmërohen të gjithë qytetarët, që kanë pronë në Bashkinë Himarë kudo që ndodhen dhe që disponojnë Çertifikatë Pronësie (hipotekim), për pasuritë e palujtshme: Banesa Hotele Bisnese (Dyqane) Kullota Tokë Bujqësore Të paraqiten deri më datën 20.11.2012 …

0 comments

Njoftim publik per procesin e legalizimit

Njoftim Publik

0 comments

Lajmerim per Rehabilitimin Urban dhe Restaurimin e Qendrave Historike

lajmerim-dhermi

0 comments

Vendim per kalimin ne pronesi te pasurise se paluajtshme te ndertuar deri me 10.8.1991 per Vadhi Koco Llazari

Vendim

0 comments

Njoftim per Degjese publik

0 comments

Njoftim i Bashkisë

0 comments
Njoftim-per-mbledhjen-e-keshillit-bashkiak