Drejtor i drejtorisë se menaxhimit dhe mbrojtjes së tokës, pyje