Taksat Vendore

Lista e shërbimeve - Taksat Vendore

 • “ PER PAKETEN FISKALE TE VITIT 2017 ” BASHKIA E HIMARES

  Dokumentuar ne PDF

  Më shumë
 • ANKIM ADMINISTRATIV TATIMOR

  Dokumentuar ne PDF

  Më shumë
 • FORMULAR VETËDEKLARIMI

  Dokumentuar ne PDF

  Më shumë
 • PER PAKETEN FISKALE TE VITIT 2016

  Dokumentuar ne PDF

  Më shumë
 • PER PAKETEN FISKALE TE VITIT 2017

  Dokumentuar ne PDF

  Më shumë
 • Vendim per paketen fiskale te vitit 2016

  Dokumentuar ne PDF

  Më shumë