Tokë

Lista e shërbimeve - Tokë

 • Dokumentacioni i nevojshem per rregjistrimin e prones bujqesore

  Dokumentuar ne PDF

  Më shumë
 • Drejtoria e Menaxhimit dhe Mbrojtjes së Tokës

  Dokumentuar ne PDF

  Më shumë
 • LISTA E DOKUMENTAVE QE KERKOHEN PER MIRATIMIN E LEJES SE RRETHIMIT

  Dokumentuar ne PDF

  Më shumë
 • Miratimi i listes se perdoruesve faktik te tokes bujqesore

  Dokumentuar ne PDF

  Më shumë
 • Zyra e Menaxhimit dhe Mbrojtjes se Tokes

  Dokumentuar ne PDF

  Më shumë