Dokumentacioni i nevojshem per rregjistrimin e prones bujqesore

Lista e shërbimeve - Dokumentacioni i nevojshem per rregjistrimin e prones bujqesore

Shiko dokumentin