Shprehje per ligjshmerine e veprimeve te keshillit te bashkise