Taksat Vendore

PER PAKETEN FISKALE TE VITIT 2017

Vendimi PF

0 comments

FORMULAR VETËDEKLARIMI

forme-deklarimi-pasuri-reklame

0 comments

ANKIM ADMINISTRATIV TATIMOR

ankim_administrativ_tatimor

0 comments

“ PER PAKETEN FISKALE TE VITIT 2017 ” BASHKIA E HIMARES

Vendimi PF

0 comments

Vendim per paketen fiskale te vitit 2016

120161110_11520527

0 comments

PER PAKETEN FISKALE TE VITIT 2016

vend-pf_

0 comments