Transparenca

Genplani i parcelave te identifikuara ne Ilias gjate verifikimit ne terren

0 comments

Konsultimi elektronik i ProjektBuxhetit Afatmesem 2021-2023

Bashkia Himare ju fton të bëheni pjesëmarrës në vendimmarrje! Platforma Interaktive e Projektbuxhetit 2021-2023 ju mundëson të kuptoni se sa do shpenzojmë ne 3 vitet e ardhshme dhe për çfarë me konkretisht. Ky mekanizëm ofrohet në kuadër të përpjekjeve për të qenë më transparent dhe gjithëpërfshirës në vendimmarrje. Konsultohuni me Dashboard në linkun e mëposhtëm: …

0 comments

Pyetësor për konsultimin e projektbuxhetit 2021-2023

Ky pyetësor merr mendimin tuaj ne lidhje me shpërndarjen e fondeve dhe prioritet për shpenzim. Përfshirja juaj, mendimi dhe komentet tuaja mund të sjellin ndryshimin! Pyetësori do të qendrojë aktiv deri në datën 10 Nëntor 2020. Plotësoni këtë pyetësor të shkurtër dhe bëhu pjesë në vendimmarrje TANI duke klikuar linkun më larte

0 comments

informacion reth Projektit Euro-Partners

0 comments

Projekti “IDEA”

0 comments

Njoftim, per ushtrimin e veprimtarise se Stacioneve te Plazhit ne teritorin e Bashkise Himare

0 comments