URDHËR NR.131, DT. 14.06.2023 PËR DISIPLINIMIN E PUNIMEVE TË NDËRTIMIT PËRGJATË SEZONIT TURISTIK