URDHËR-Për pezullimin e punimeve për sezonin turistik