Vendim Nr.230-PËR CAKTIMIN E VENDNDODHJES SË DISA QENDRAVE TË VOTIMIT NË NDËRTESA PRIVATE