Arkiva e kategorisë:

Buxheti

Buxheti Himare 2016

Postuar në: 19-01-2017

Lexo dokumentin

Vendim mbi rishikimin e vendimit te K.B. nr.63 dt.29.07.2016 “Ndryshim ne detajimin e buxhetit të vitit 2016 në zërin INVESTIME”

Postuar në: 24-11-2016

120161110_12130509

Vendim per ndryshimin ne detajimin e Buxhetit e vitit 2016

Postuar në: 24-11-2016

120161110_12061830

Vendim për buxhetin afatmesëm të Bashkisë Himarë për vitin 2017-2019

Postuar në: 24-11-2016

120161110_12034665

Vendim per miratimin e Buxhetit te Bashkise Himare per vitin 2014

Postuar në: 24-11-2016

Vendim 3

Vendim Mbi Miratimin e Buxhetit te Bashkise Himare

Postuar në: 24-11-2016

Vendim Mbi Miratimin

Vendim per Miratimin e Buxhetit te Bashkise Himare per vitin 2015

Postuar në: 24-11-2016

Vendim

Vendim per miratimin shtese buxheti ne zerin “INVESTIME”

Postuar në: 24-11-2016

120161110_12120204

Vendim per ndryshimin ne detajimin e Buxhetit te vitit 2016 zeri “INVESTIME”

Postuar në: 24-11-2016

120161110_12074492

Vendim per miratimin e Buxhetit te Bashkise Himare per vitin 2012

Postuar në: 24-06-2016

Vendim 4