LAJMERIM PER REGJISTRIMIN E PASURIVE TE PALUAJTSHME

November 23, 2016

REPUBLIKA  E  SHQIPËRISË

BASHKIA HIMARË

Drejtoria e Menaxhimit dhe Mbrojtjes së Tokës

Adresa:Bashkia Himare Spile-Himare.Tel:0393 2355,Fax:03932534.e-mail:bashkiahimare@hotmail.com

Himare më 15/10/2012

Lajmërohen të gjithë qytetarët, që kanë pronë në Bashkinë Himarë kudo që ndodhen dhe që disponojnë Çertifikatë Pronësie (hipotekim), për pasuritë e palujtshme:

  • Banesa
  • Hotele
  • Bisnese (Dyqane)
  • Kullota
  • Tokë Bujqësore

Të paraqiten deri më datën 20.11.2012 pranë Drejtorisë M.M.T. Bashkia  Himarë, duke paraqitur Çertifikatën e Pronësisë  dhe Plan Vendosjen e pronës të dixhitalizuar.

Ky bashkëpunim do të na ndihmojë në vazhdimin e procesit të rregjistrimit të pasurive.

Ju faleminderit për bashkëpunimin

Drejtoria e Menaxhimit dhe Mbrojtes së Tokës

Drejtori

Jerasimo Bash

Last modified: November 23, 2016