NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist IT