NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL -Përgjegjës sektori, në sektorin e financës dhe planifikimit të buxhetitit