Shërbim konsulence, për hartimin e planeve të përgjithshme Vendore

Lista e shërbimeve - Shërbim konsulence, për hartimin e planeve të përgjithshme Vendore

Shiko dokumentin