Drejtor i drejtoris së shërbimeve publike dhe të mirëmbajtjes