Manastiri i Stavridhit – Burim Jetëdhënës (Ilias)

Një degëzim nëpër një rrugë të pa asfaltuar brënda fshatit të con në Manastirin e Stavridhit (Burim i Jetëdhënës ). Ky manastir i përkushtohet Theotoqit dhe është ndërtuar në shekullin 14 mbi faltoren e lashtë të perëndisë Zeus dhe Artemisit, perendeshës së gjuetisë. Është tashmë traditë që në datën 15 të cdo gushti grumbullohen banore nga gjithë zona për të festuar diten e Shën Marisë.

Shiko në hartë.