NJOFTIM FITUESI PËR KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE-Përgjegjës sektori, në sektorin e sekretarisë dhe arkivit